1. Uvod u Windows XP
Uvod Navigacija na Desktop-u Upotreba Start menija Upotreba Taskbar-a Upotreba ikona Isključivanje računara

2. Okviri (Windows)
Otvaranje okvira Minimiziranje okvira Promena veličine okvira Skrolovanje Zatvaranje okvira

3. Fajlovi
Upotreba Windows Explorer-a Pronalaženje fajlova Otvaranje fajlova Čuvanje fajlova Brisanje fajlova

4. Folderi
Kreiranje foldera Promena imena foldera Pomeranje foldera Premeštanje faljova Brisanje foldera

5. Traženje pomoći
Help i Support Center Pomoć sa strane

6. Izgled ekrana
Prilagođavanje Desktop-a Prilagođavanje Start menija Podešavanje Taskbar-a

7. Programi
Prethodno instalirani programi Pregled WordPad-a Upotreba Toolbar-a Komande Save i Save As Novi ili postojeći dokument

8. Rad sa folderima
Pregled foldera Načini za prikazivanje Opcije za foldere

9. Control Panel
Category prikaz Parametri miša Sistemski parametri Rešavanje problema Internet Pomoć u pronalaženju podataka Korisnički nalozi

10. Hardware i Software
Dodavanje novih uređaja Uklanjanje uređaja Dodavanje i uklanjanje programa Download programa

11. Sistemski alati
Backup podataka Restore podataka Defragmentacija diska Čišćenje diska Task Manager File and Setting Wizard Computer Management Console

12. Povećana produktivnost
Pomoć sa daljine Informacije o računaru Oporavak sistema

13. Mobilni alati
Smanjeni utrošak energije Aktiviranje Remote Desktop-a Upotreba Remote Desktop-a

14. Windows Messenger
.NET Passport Instant poruke Saradnja na dokumentima Video konferencije