QuarkXpress 4

1.QUARKXPRESS DESKTOP
Otvaranje QuarkXpress-a Kreiranje novog projekta Čuvanje projekta Podešavanje dokumenta Palete sa alatima Kreiranje Text Box-a Measurements paleta Formatiranje teksta Bojenje pozadine Poravnavanje teksta Uklapanje teksta Dodavanje kolona teksta Dodavanje naslova i boje Dodavanje Picture Box-a

2. TEMPLATES
Style Sheets i Master Pages Templates - šabloni Definisani stilovi Kreiranje definicije stila Master Pages Dodavanje zaglavlja Numerisanje strana Završavanje dokumenta

3. RAD SA TEKSTOM I SLIKAMA
Run-around tekst Obojeni tekst i pozadina Text Line Path alati Veličina slike u polju Rotiranje teksta i slika Bezier Picture Box alat Dodavanje frejmova Linije iznad i ispod teksta Kreiranje inicijala

4. LIBRARY PALETA
Elementi u bibilioteci Stvari iz biblioteke Priprema za štampu

Page Maker 6.5 Plus

5. POČETAK RADA U PAGEMAKER-U
Uvod Otvaranje dokumenta Pregled radnog prostora Prikazivanje stilova Template dialog box Control paleta Unapred postavljeni šabloni Ubacivanje i izbacivanje strana Menjanje View opcije

6. IZGRADNJA APLIKACIJE
Document Setup dijalog Numerisanje strana Podešavanje margina Kreiranje glavne strane Dodavanje grafika Primena mastera Formatiranje paragrafa Podešavanje Paragraph opcija

7. RAD SA TEKSTOM
Control paleta Ubacivanje i formatiranje teksta Ubacivanje i postavljanje teksta Kreiranje tekst bloka Cut Copy i Paste Windowshade

8. RAD SA GRAFIKAMA
Korišćenje modova Paleta sa bojama Kreiranje jednostavnih oblika Upotreba Ellipse alata Korišćenje Polygon alata Menjanje Fill paterna Grupisanje objekata

9. ŠTAMPANJE PUBLIKACIJE
Štampanje publikacije Štampanje probne strane Korišćenje PDF-a

Publisher 2000

10. KORIŠĆENJE PUBLISHER 2000 WIZARD-A
Pregled radnog prostora Okvir Publisher-a 2000 Publications By Wizard Korišćenje Save As Publication By Design Izmena publikacije Unošenje Clipart-a Pronalaženje slike

11. ATRIBUTI I EDITOVANJE
Menjanje Clipart-a Kreiranje stila Primena stila Korišćenje opcija Menjanje publikacije

12. KREIRANJE MASTER SET-A
Master Set Prilagođavanje Master Set-a Dodavanje publikacije Čuvanje Template-a

13. KORIŠĆENJE PRAZNE PUBLIKACIJE
Korišćenje prazne publikacije Korišćenje Wordart-a Border Art Kreiranje proizvoljne boje Ubacivanje datuma

14. KREIRANJE WEB STRANE
Web izdavaštvo Hiperlink Dugmići za navigaciju