1. ANALIZA PODATAKA
Otvaranje Excel-a Funkcija Goal Seek Solver Rad sa scenariom Report Manager

2. ALATI ZA STATISTIČKU ANALIZU
Nova analiza Alatka Descriptive Statistics Unos iz druge aplikacije Komanda Save As Rank and Percentile alat

3. PIVOT TABLES I PIVOTCHART REPORTS
Analiza podataka i PivotTables Postavljanje Pivot tabele Obnavljanje podataka iz Pivot tabele Automatsko formatiranje Filtriranje podataka Pivot tabele Štampanje više radnih listova Izgled Pivot tabele Proračuni u Pivot tabeli Grafikoni unutar Pivot tabele

4. RASPODELA PODATAKA I KORIŠĆENJE KOLABORACIONIH KARAKTERISTIKA
Interaktivna Pivot tabela Dodavanje polja korišćenjem Browser-a Kreiranje podeljene radne knjige Slanje radne knjige E-mailom Spajanje radnih knjiga Praćenje izmena Pronalaženje izmena Korišćenje komentara Skrivanje Toolbar-ova Upisivanje lozinke fajla Uklanjanje lozinke fajla

5. FORMULE I FUNKCIJE
Matematički principi Kreiranje formule Relativne veličine u ćeliji Apsolutne ćelijske veličine Kopiranje formule Korišćenje AutoSum funkcije

6. RAD SA FUNKCIJAMA I KREIRANJE FORMULA
Korišćenje Paste funkcije Revizija formule Korišćenje osnovnih funkcija Unošenje asortimana Korišćenje Count funkcije Upoređivanje u formuli Otvaranje više radnih knjiga Povezivanje radnih knjiga Kreiranje Hyperlink-a

7. REŠAVANJE FINANSIJSKIH PROBLEMA
Finansijske funkcije Izračunavanje buduće vrednosti Izračunavanje amortizacije Office Assistent

8. KORIŠĆENJE OSTALIH FUNKCIJA
Korišćenje Lookup funkcija Izračunavanje datuma Korišćenje IF funkcije Korišćenje Date funkcije Korišćenje uslovnog formatiranja

9. KORIŠĆENJE ALATA ZA PREGLED RAČUNA
Toolbar za pregled računa Trasiranje prethodnika Trasiranje zavisnika Nalaženje grešaka Data Validation

10. MAKROI I GRAFIKONI
Otvaranje Excel-a Kreiranje i imenovanje makroa Aktiviranje makroa Ispravljanje makroa Snimanje makroa Visual Basic alatke Menjanje osobina radne knjige

11. KREIRANJE I RAD SA MAKROIMA
Nosioci položaja i simboli Formati posebnog broja Kreiranje posebnog broja Aktiviranje makroa u radnoj knjizi Kopiranje makroa Komande Find i Replace

12. Dodeljivanje makroa objektima
Ubacivanje i brisanje objekata Dodeljivanje makroa slici Pregledanje i štampanje Kreiranje Command dugmeta Dodeljivanje makroa dugmetu Kreiranje Toolbar-a Prilagođavanje Toolbar-a Dodeljivanje makroa Aktiviranje makroa Resetovanje Toolbar-a

13. KREIRANJE GRAFIKONA
Korišćenje Chart Wizard-a Pomeranje grafikona Modifikovanje grafikona Kreiranje lista grafikona Kreiranje linija i objekata

14. GRAFIKONI I MOGUĆNOSTI WEB-A
Dodeljivanje formata broja Podešavanje hedera i futera Pregled i štampanje grafikona Zaštita radnog lista Kreiranje lozinke radnog lista Zaštita radne knjige Uklanjanje zaštite Web Page Preview Radna knjiga kao Web strana Radni list kao Web strana Importovanje tabele iz HTML-a