1. UMREŽAVANJE
Šta je mreža? Tipovi mreža Client - Server Peer-to-Peer Topologija mreže Arhitektura mreže

2. POVEZIVANJE MREŽE
Pregled povezivanja Koaksialni kabl Uvrnuta parica Optički kabl Mrežni razdelnik - Hub Mrežne kartice Mrežni protokoli

3. KONFIGURISANJE MREŽE
Deljenje internet konekcije Network Setup Wizard Mrežne komponente Deljenje štampača Korišćenje deljenih štampača Dolazne konekcije Virtualne privatne mreže (VPN)

4. KORIŠĆENJE MREŽE
My Network Places Deljenje fajlova i foldera Deljenje diska Deljenje internet konekcije Offline fajlovi Povezivanje na VPN

5. ADMINISTRACIJA MREŽE
Nadgledanje konekcije Network Troubleshooter Mrežna dijagnostika Lokalni korisnici i grupe Deljeni folderi Internet Connection Firewall

6. POVEZIVANJE NA INTERNET
Šta je Internet IPS i Online usluge Internet Connection Wizard Kreiranje nove mrežne konekcije

7. PRVI KORACI NA INTERNETU
Okvir Internet Explorer-a Komande Internet Explorer-a Palete Internet Explorer-a Upotreba MSN Explorer-a

8. PRETRAŽIVANJE ČUVANJE I ŠTAMPANJE
Upotreba mašina za pretraživanje Windows XP Search Companion Preuzimanje Web stranica Offline pregled

9. NETMEETING
Podešavanje NetMeeting-a Upućivanje poziva Deljenje resursa i prenos podataka Funkcije Chat i Whiteboard Sigurnost