1. UVOD
O kursu Šta je Windows XP? Verzije Windows-a

2. ŠTA JE NOVO?
Uvod Novi izgled Prijavljivanje i promena korisnika Novi Start meni Traka zadataka Kompresovane datoteke Windows Messenger i Passport Rad sa datotekama i fasciklama Snimanje CD-a i digitalnog audia Internet i mrežno povezivanje Režim kompatibilnosti Sigurnost i deljenje datoteka

3.KAKO POČETI?
Start meni Uobičajeni zadaci Pomoć 4.UPOTREBA PROGRAMA
Pokretanje programa Pisanka (WordPad) Otvaranje i čuvanje dokumenata Oblikovanje teksta Iseci-kopiraj i nalepi Štampanje Upravljanje neposlušnim programima

5. DATOTEKE I FASCIKLE
Uvod u Windows Explorer Struktura podataka Kopiranje i pomeranje datoteka Promena imena Brisanje i oporavak podataka Prečice Pronalaženje datoteka

6. INTERNET
Povezivanje i surfovanje E-pošta Diskusione grupe

7. ZABAVA
Reprodukcija muzike i videa Bojanka Igre

8. ADMINISTRACIJA SISTEMA
Prilagođavanje radne površine Kontrolna tabla Dodavanje novih korisnika Podešavanje zvuka Dodavanje štampača Opcije fascikli Dodavanje i uklanjanje programa Prilagođavanje Start menija Traka za brzo pokretanje Provera diska i defragmentiranje Pravljenje rezervnih kopija