1.UVOD
Primena AutoCAD-a Radna okolina AutoCAD-a Prilagođavanje radne okoline Crtanje linija Započinjanje novog crteža Čuvanje crteža

2.VAŠ PRVI CRTEŽ
Crtanje pravih linija Modify komande Komanda Zoom Komande Pan i Zoom Odabir objekata Grips Razvijanje stila

3.CRTANJE - PRVI NAČIN
Početna skica Izbor jedinica i početne tačke Crtanje linija tačne dužine Čuvanje crteža i komanda Offset Kopiranje linija i Object Snap Object Snap Komanda Trim Trim i Undo Komanda Fillet UCS ikona i komanda Distance Komande Circle i Move Komande Line i Trim Zatvaranje crteža

4.ŠTAMPANJE CRTEŽA
Osnovne opcije za štampanje Određivanje razmere

5.CRTANJE - DRUGI NAČIN
Zajednički koraci i komanda Regen Izmene linija Komanda Extend Komanda Mirror Komanda Rotate

6.UVOD U SLOJEVE (LAYERS)
Crtanje trpezarijskog stola Uvod u slojeve (Layers) Unos elemenata na slojeve Karakteristike slojeva Pomeranje elemenata po Layer-ima Polar Tracking i komanda Mirror Express Tools - slojevi Komanda List i standardni slojevi

7.SLOJEVI I TIPOVI LINIJA
Pravljenje skice i crtanje kuhinje Kreiranje slojeva Crtanje otvora Izmene na crtežu Crtanje prozora Crtanje vrata Crtanje ormana Crtanje frižidera Crtanje sudopere Crtanje štednjaka

8.TIPOVI LINIJA
Izbor tipa linije Izmena linije Funkcija Autosave i zatvaranje crteža

9.ŠRAFIRANJE POVRŠINA
Šrafiranje poda Popunjavanje zidova Menjanje šrafure Određivanje početne tačke za šrafuru

10.FAKTOR RAZMERE
Šta je razmera? Izračunavanje faktora razmere

11.RAD SA TEKSTOM
Priprema skice i formatiranje teksta Unos teksta Promena položaja Object Snap Tracking Karakteristike teksta

12.KOTIRANJE
Anatomija kotne linije Kreiranje kotnog stila Podešavanje kotnog teksta Oblikovanje kotne linije Crtanje kotnih linija Izmene kotnih linija Kontinualno kotiranje Kreiranje novog kotnog stila Saveti za kotiranje

13.RAD SA BLOKOVIMA
Šta su blokovi? Kreiranje bloka Umetanje simbola Promena simbola Komanda Wblock Unos čitavog crteža Uklanjanje suvišnih blokova DesignCenter i upotreba blokova

14.SLOŽENE LINIJE
Crtanje složenih linija Crtanje okvira upotrebom složene linije Dodavanje teksta Komanda Stretch

15.MODEL SPACE I PAPER SPACE
Šta su Model i Paper Space režimi? Sklapanje finalnog crteža - Model Space Sklapanje finalnog crteža - Paper Space Promenjiva Psltscale Štampanje finalnog crteža Opcije za štampanje Završne napomene