Koliko vas je do sada bilo na Internetu? Koliko se puta desilo da ste na Internetu a ne znate šta dalje? Ovaj kurse će pomoći najmlađima da nauče kako da pristupe Internet-u, kao da pročitaju i pošalju poštu, kako da posete zanimljiva mesta na Internet-u, kako da steknu nova poznantstva i dr.
Poseban segment ovog kursa posvećen je i roditeljima, sa temama kao što su: kako onemogućiti deci da pristupaju sadržajima Internet-a koji nisu za njihov uzrast, kako upotrebiti i koristiti programe za kontrolu pristupa Internet-u itd.