3D Studio MAX predstavlja najčešće korišćeni program iz oblasti 3D modelovanja na PC računarima. Ovaj kurs će vas detaljno upoznati sa svim njegovim funkcijama vezanim za modelovanje 3D objekata.
Naučićete kako se koriste osnovne geometrijske forme, kako se iz 2D oblika kreiraju trodimenzionalna tela, čta su NURBS, 3D Motion Tracking itd.