Na ovom kursu su obradjene teme koje upoznaju korisnika sa naprednim tehnikama rada u programu Microsoft Word 2000. Naučićete kako se Word koristi za stvaranje složenih publikacija, kako se koriste prečice i upotrebljava Visual Basic za kreiranje specijalnih aplikacija.