Visual Basic for Aplication-VBA je moćan alat za kreiranje korisničkih aplikacija uokviru Office programa. Ovaj kurs će vam omogućiti da savladate tehnike prgramiranja u Word-u, Excel-u i Access-u. Naučićete kako se manipuliše dokumentima, kreira digitalni potpis, koriste UserForms, ispravljaju greške.