Na ovom kursu su obrađene teme koje upoznaju korisnika sa naprednim tehnikama rada u programu Microsoft Excel 2000. Naučićete kako se Exel koristi za analizu podataka, kako se koriste funansijske funkcije kreiraju i koriste makroi, kako se upotrebljavaju grafikoni.