Ovaj kurs je namenjen svima koji žele da savladaju rad u Windows-u XP i to na njegovoj srpskoj verziji. Komplet obuhvata 2 CD-a, jer su paralelno obrađene i latinična i ćirilična verzija. Na diskovima se takođe nalazi sve što vam je potrebno da dopunite svoju englesku verziju Windows-a i pretvorite je u srpsku.