AutoCAD je sigurno najpopularniji alat za projektovanje uz pomoć računara. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate njegove osnovne funkcije.
U prvih nekoliko lekcija ćete savladati upotebu osnovnih komandi za crtanje i modifikovanje nacrtanih elementa da bi mogli da pređete na složenije operacije kao što su šrafiranje, upotreba blokova itd. Na kraju ćete naučiti kako se unose kote i štampa finalni crtež.