AutoCAD je zasigurno najpopularniji alat za projektovanje, Ovaj kurs će vam pomoći da usavršite svoje poznavanje njegovih funkcija.
U prvih nekoliko lekcija ćete savladati neke od naprednih tehnika crtanja kao što su upotreba atributa, eksternih referenci, štampanje prezentacionih crteža itd. Drugi deo kursa je posvećen modelovanju 3D objekata.